• Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

  Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce

  39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 95 786,84 EUR

  TERMÍN PREDKLADANIA PONÚK 5.10.2020 o 12:00 hod. ostáva 8 dní

    Najbližšie termíny
  predkladania ponúk

   

Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
active Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce 95 786,84 EUR 5.10.2020 12:00 (8 dní)