Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce 98 606,84 EUR 25.8.2020 o 12:00 hod.