Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk Kód CPV Slovník CPV
contract_signed Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce 581 506,12 EUR 7.10.2019 o 12:00 hod. 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
contract_signed Michalovce - Obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk" 589 299,88 EUR 28.10.2019 o 12:00 hod. 45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
contract_signed Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova - Partizánska 293 733,27 EUR 6.5.2020 o 12:00 hod. 45233125-1 Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek