Postup obstarávania Zákazka Predpokladaná hodnota Termín pre podávanie ponúk
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce 581 506,12 EUR 7.10.2019 o 12:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Michalovce - Obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk" 589 299,88 EUR 28.10.2019 o 12:00 hod.
closed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Cestná svetelná signalizácia Michalovce na križovatke Hollého - Sládkovičova - Partizánska 293 733,27 EUR 6.5.2020 o 12:00 hod.
canceled Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce 98 606,84 EUR 25.8.2020 o 12:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce 95 786,84 EUR 5.10.2020 o 12:00 hod.
contract_signed Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala 633 332,94 EUR 30.11.2020 o 12:00 hod.